Seminarium – Konferencja dla RIO i Urządów Wojewódzkich

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wraz z partnerem Uniwersytetem Warszawskim Wydziałem Prawa i Administracji serdecznie zapraszają przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych do udziału w seminarium organizowanym w ramach projektu „Dobre prawo-sprawne rządzenie”. Seminarium odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15.

Celem seminarium jest stworzenie dla wysokokwalifikowanych pracowników Wydziałów Nadzoru i Kontroli Urzędów Wojewódzkich oraz Regionalnych Izb Obrachunkowych warunków do dyskusji oraz umożliwienie wymiany doświadczeń dotyczących bieżących problemów ich działalności.

Podczas konferencji poruszone zostaną poruszane kwestie dotyczące:

Szczegółowy program seminarium poniżej.

Seminarium będzie okazją do przedstawienia doświadczeń, w kwestiach najbardziej problemowych. Udział w seminarium wezmą naukowcy oraz praktycy zajmujący się wyżej wskazanymi zagadnieniami.
Mamy nadzieję, że poruszana tematyka będzie interesująca a wymiana doświadczeń okaże się przydatna w dalszej pracy.

Konferencja odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15. (Blisko pl. Zamkowego i Teatru Wielkiego. W pobliżu płatne parkingi na pl. Teatralnym i przy Barbakanie. Dojazd z dw. Centralnego autobusami nr: 518 i 160).

Aby wziąć udział w konferencji należy zarejestrować się poprzez formularz rejestracyjny.
Rejestracja na konferencję będzie trwała do 9 kwietnia 2015 r.

Organizatorzy przewidują przygotowanie publikacji stanowiącej podsumowanie seminarium z uwzględnieniem także najciekawszych wystąpień ze strony uczestników.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących konferencji prosimy o kontakt na adres: e-mail: k.malgowska@wpia.uw.edu.pl, telefon: +48 22 55 20 750 od pon. do pt. w godz. 11.00 – 14.30. Osoby odpowiedzialne za organizację seminarium ze strony Uniwersytetu Warszawskiego: Katarzyna Małgowska oraz Rafał Sikorski.